Slijtlagen

Slijtlagen zijn een goede en goedkope onderhoudsmaatregel voor asfaltverhardingen. De officiële benaming in het vakjargon is eigenlijk oppervlaktebehandeling. In de volksmond is het veel meer gebruikelijk om over slijtlagen te spreken. Onder slijtlaag wordt verstaan het gelijkmatig verdelen van een hoeveelheid bindmiddel over het te behandelen oppervlak, gevolgd door het afstrooien met een steenslag (mineraal aggregaat).

Als bindmiddel wordt het meest gebruikt gemaakt van kationische bitumenemulsie. Deze emulsie bitumen is minder gevoelig voor een iets vochtig oppervlak. Ook een vochtige steenslag helpt bij de hechting aan de bitumen.

Voor het afstrooien kunnen verschillende soorten steenslag worden gebruikt in verschillende gradaties. De meest gebruikte steenslag soorten zijn; moraine, porfier, basalt en tilrood. De gradaties (afmetingen van de steenslag) zijn 4/8 of 2/6 (in mm).

De ondergrond moet goed gereinigd zijn. Door aanwezigheid van stof, klei, bladeren en olievlekken wordt de hechting nadelig beïnvloed zo niet verhinderd.

De hoeveelheid bindmiddel en de keuze voor soort en gradatie van de steenslag is afhankelijk van de toestand van de ondergrond en toekomstige gebruik van de verharding. Dit vraagt dus om een op maat gemaakt advies. Wij kunnen u dit advies geven.

Slijtlagen zijn te maken in verschillen uitvoeringen:

  • Enkelvoudige slijtlaag, hierbij wordt één keer gesproeid met bitumenemulsie en één keer afgestrooid met steenslag.
  • Dubbele slijtlaag, hierbij wordt gesproeid met bitumenemulsie en afgestrooid met steenslag en vervolgens nogmaals dezelfde handeling.
  • Nagestrooide slijtlaag, hierbij wordt één keer gesproeid met bitumenemulsie en twee afgestrooid met steenslag (eerst grof dan fijn).
  • Penetratielaag, hierbij wordt eerst afgestrooid met groffe steenslag en vervolgens een dubbele slijtlaag aangebracht. Dit type slijtlaag wordt veel toegepast op halfverhardingen.

Slijtlagen worden altijd afgewalst met een zogenaamde bandenwals.